Αρχική

Στο έργο αυτό αναπτύσσεται ένα  μέρος της  Εθνικής Υποδομής για την Έρευνα Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΥΑΣ), στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου της ΓΓΕΤ:  Δημιουργία Εθνικών Ερευνητικών Υποδομών στους τομείς του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη ΥποδομώνΤο έργο εκτελείται σε συνεργασία με το DARIAH - ATTIKH που υλοποιείται από την Ακαδημία Αθηνών και τους συνεργάτες τους Ερευνητικό Κέντρο ΑθηνάΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΑνωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Ίδρυμα Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ).
 
Η υποδομή του DARIAH  ΚΡΗΤΗ περιλαμβάνει  : 
  1. ανάπτυξη υπηρεσιών για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των ψηφιακών πόρων, όπως συλλογές, ορολογίες, τα πρότυπα, βέλτιστες πρακτικές, και την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων
  2. την παροχή υπηρεσιών  για τη στήριξη των δράσεων που περιλαμβάνονται στο DARIAH Ευρώπη
Greek