Εισαγωγή

ΕΕ6 / ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ DARIAH
Ημερομηνία Έναρξης: 01/01/2014
Ημερομηνία Λήξης: 30/09/2015

Περιγραφή Υλοποίησης
Το DARIAH προβλέπει τη δημιουργία και λειτουργία τεσσάρων (4) εικονικών κέντρων τεχνογνωσίας (VCCs) τα οποία θα έχουν διακριτό ρόλο και θα δρουν σε συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή το καθένα. Τα VCCs αυτά θα παρέχουν υπηρεσίες και πρόσβαση σε συλλογές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ θα προβλέπουν και τη διασύνδεση με Διεθνείς αντίστοιχες δράσεις (π.χ. project Bamboo). Σκοπός της παρούσας δραστηριότητας είναι ο συντονισμός των υπηρεσιών της Υποδομής με τις αντίστοιχες του DARIAH και η συνεισφορά υπηρεσιών της Υποδομής στο σύνολο υπηρεσιών του DARIAH.

Το ΙΤΕ συμβάλλει στη δράση αυτή με τις ακόλουθες εργασίες στα εξής:

VCC1
Λογισμικά αναφοράς
προσαρμογή στις απαιτήσεις του DARIAH των  συστημάτων και των οδηγιών χρήσης αυτών 

  • Διαχείρισης συλλογών
  • Διαχείρισης λεξιλογίων

VCC3

  • Καλές πρακτικές και ανοικτή πρόσβαση

Θα αξιολογηθούν και θα  αναπροσαρμοσθούν στο περιβάλλον του  DARIAH οι παρακάτω οδηγοί και καλές πρατικές

  • Οδηγός για τεκμηρίωση αντικειμένων με βάση το CIDOC/ICOM
  • Οδηγός συντήρησης αλληλοαναφορών
  • Οδηγίες και διαδικασίες για σύνταξη λεξιλογίων
  • Εγχειρίδιο προτύπων και καλών τεχνικών.
Greek