ΠΑ 2.5 ITE 1: Εγχειρίδιο προτύπων και καλών πρακτικών.