3η συνάντηση για Thesaurus Maintenance WG

Greek
Ημερομηνία Aνάρτησης: 
Friday, October 30, 2015
Ημερομηνία Συνάντησης: 
Tuesday, June 16, 2015
Κείμενα/Παρουσιάσεις/Άλλο υλικό: 
Περιγραφή Παραδοτέου: 

Οργάνωση και υλοποίηση της 3ης συνάντησης εργασίας του TMG. Η συνάντηση αυτή έγινε στις 16-17 Ιουνίου, στο ΙΤΕ στο Ηράκλειο της Κρήτης