2η συνάντηση για Thesaurus Maintenance WG

Greek
Ημερομηνία Aνάρτησης: 
Friday, February 12, 2016
Ημερομηνία Συνάντησης: 
Wednesday, April 22, 2015
Περιγραφή Παραδοτέου: 

Συμμετοχή στη 5η Γενική συνάντηση  των VCC (5th General VCC meeting), στο Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού της Σλοβενίας, στην Λιουμπλιάνα στις  22-24 Απριλίου 2015. Στην συνάντηση αυτή έγινε η παρουσίαση των εργασιών της ομάδος, και αποφασίσθηκε να γίνει μια διήμερη συνάντηση στο Ηράκλειος της Κρήτης. Στην συνάντηση αυτή συμμετείχαν εκ μέρους του ΙΤΕ η Μαρία Δασκαλάκη, η οποία ήταν η εισηγήτρια της παρουσίασης.