3η Συνάντηση Εργασίας (25.9.2015)

Announcement Date: 
2015-09-04
Event Date: 
2015-09-25

Επιστημολογικά ερωτήματα στα συστήματα αναπαράστασης της γνώσης

 

 

Η συνάντηση αυτή οργανώνεται στα πλαίσια της Ενότητας Εργασιών 4 "Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων"  η οποία στοχεύει στην ενημέρωση νέων επιστημόνων των ανθρωπιστικών σπουδών στις υπηρεσίες της υποδομής και στην κατάρτιση αυτών σε θέματα αιχμής που χειρίζεται η υποδομή, όπως διεθνή πρότυπα για σχήματα δεδομένων, μεταδεδομένων, οντολογιών, θησαυρών όρων  κά.

 

Η γλώσσα της συνάντησης θα είναι η  αγγλική.

Available Document: