2η Συνάντηση Εργασίας (18.6.2015)

Announcement Date: 
2015-06-04
Event Date: 
2015-06-18
Όρια και δυνατότητες συσχέτισης καθολικών και ενικών όρων στο πλαίσιο των ελεγχόμενων λεξιλογίων για τις ανθρωπιστικές επιστήμες

Η συνάντηση αυτή οργανώνεται στα πλαίσια της Ενότητας Εργασιών 4 "Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων"  η οποία στοχεύει στην ενημέρωση νέων επιστημόνων των ανθρωπιστικών σπουδών στις υπηρεσίες της υποδομής και στην κατάρτιση αυτών σε θέματα αιχμής που χειρίζεται η υποδομή, όπως διεθνή πρότυπα για σχήματα δεδομένων, μεταδεδομένων, οντολογιών, θησαυρών όρων  κά.
 

Η γλώσσα της συνάντησης θα είναι η  αγγλική.