ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 3.1 ΙΤΕ 2

English
Ημερομηνία Aνάρτησης: 
Friday, October 30, 2015
Ημερομηνία Συνάντησης: 
Saturday, October 31, 2015
Περιγραφή Παραδοτέου: 

Το παραδοτέο αυτό αφορά στις δράσεις που έγιναν στα πλαίσια του DARIAH EU, ως συνεισφορά της ελληνικής ερευνητικής υποδομής ΔΥΑΣ - DARIAH KRHTH