1η Συνάντηση Εργασίας (30/06-01/07)

Announcement Date: 
2014-06-22
Event Date: 
2014-06-22

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της συνάντησης:

www.ics.forth.gr/DariahCrete/docs/Workshop thesauri.pdf